1660646139.jpg1660646141.jpg1660646143.jpg1660646146.jpg1660646148.jpg1660646150.jpg1660646152.jpg1660646162.jpg1660646164.jpg1660646167.jpg Yamaha

YAMAHA CHINA RACING 徵戰鄂爾多斯GKGP成吉思汗 賽車
2022-08-16


YAMAHA R3 CUP 選拔賽浙江站,圓滿结束,下一站:上海
YAMAHA CHINA RACING 將徵戰鄂爾多斯GKGP成吉思汗大賽車,車隊從未參加過此賽道,是一個新挑戰,希望今場比賽,順利獲得好成績,感謝各位支持!